Menu

Kies uw provincie

Beweeg de muis over de kaart

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Sannen B.V.

Contactgegevens

AdresToon op kaartKloosterstraat 49 
5921 HB  Venlo
Telefoon0773827788
Fax0773829306
Websitewww.sannen.nl
Woningaanbod
E-mailNeem contact op

Beoordeling

Er heeft nog niemand een behoordeling gegeven over deze makelaar

Tarieven

Tarief berekenen
Dienst
Geschatte waarde

Informatie

BrancheverenigingNVM
Franchise organisatieMakelaars Netwerk
Kvk nummer 12037938Makelaars-, taxatie-, hypotheek-, en assurantiekantoor Sannen bvIn de ruim twintig jaar dat Sannen bestaat, heeft het bedrijf inNoord-Limburg een gedegen reputatie opgebouwd. Deze reputatie isgestoeld op kwaliteit, daarnaast staat Sannen garant voor objectiviteit,openheid en laagdrempeligheid. Bij Sannen bv kan men terecht voor allezaken die men van een gecertificeerd makelaar en taxateur magverwachten, waaronder natuurlijk de begeleiding bij de aankoop van eenwoning. Sannen is specialist op dit gebied, hij kent de markt, kan ukosten besparen en kan u met raad en vooral daad terzijde staan bij hetvinden van uw nieuwe thuis. Én bij het complexe proces dat voorafgaataan de uiteindelijke aankoop. Ook na de aankoop kunt u natuurlijk nogterecht bij Sannen. Al met al voldoende redenen om een gedegenspecialist in de hand te nemen. Met adviezen die staan als een huis. WensenAllereerst is het, voordat u rond gaat kijken, belangrijk om samen metSannen uw wensen in kaart te brengen. In wat voor soort wijk of regiowilt u wonen, waar moet de woning aan voldoen, wat zijn uwtoekomstplannen en in welke prijsklasse zoekt u een huis? Bij Sannenheeft men ervaring met dergelijke vragen. Ook zal Sannen een aantalzaken ter tafel brengen waar u in eerste instantie niet direct aangedacht had. Wat voor u nieuw is, is voor Sannen immers routine. Wanneerhet profiel van uw toekomstige woning is geschetst, gaat Sannen voor uaan de slag en kan de zoektocht beginnenDe zoektochtVoor het zoeken naar een geschikte woning bent u bij Sannen aan hetjuiste adres: Sannen beschikt immers over het meest actuele woningaanboden kent de markt van haver tot gort. Hierdoor is Sannen, aan de hand vanuw wensen, in staat om de mogelijk geschikte woningen voor u teselecteren. Wanneer een woning gevonden is, nodigt Sannen u uit voor eenbezichtiging. Sannen zal hierbij vooral letten op het onderhoud van dewoning en op de gebreken. Wanneer de bouwkundige kennis niet toereikendis, zal Sannen u adviseren om een bouwkundig specialist in te schakelen.U weet dus ten allen tijden waar u aan toe bent.Onderhandelen Sannen is ook specialist wanneer het gaat om het onderhandelen over deprijs. Als beëdigd taxateur heeft Sannen immers veel ervaring met hetbepalen van de juiste prijs. Sannen zal u dan ook een objectief adviesgeven. Ook beheerst men bij Sannen het spel van onderhandelen van A totZ. Wanneer u serieus overweegt een bod uit te brengen, start Sannennamens u de onderhandelingen. De koopakteNadat uiteindelijk overeenstemming is bereikt over de prijs van hethuis, ontvangt u een koopakte van de verkopende makelaar. Sannen, deaankopende makelaar, zal deze koopakte voor u natuurlijk zorgvuldigcontroleren. Daarbij wordt onder andere gekeken of de koopsom, deleveringsdatum, de ontbindende voorwaarden en de eventuele lijst vanzaken (roerend en onroerend) correct zijn weergegeven. Vervolgens kan dekoopakte worden getekend en gaat deze naar de notaris. Voordat hier deoverdracht plaatsvindt, moeten er nog wel een aantal juridische enfinanciële zaken geregeld worden. Dit proces wordt geheel begeleid engecontroleerd door Sannen, u hoeft zich dus nergens zorgen over hoeft temaken. Wanneer dan eindelijk alles rond is, kunt u uw intrek nemen in uwnieuwe huis. Ook na de aankoop kunt u natuurlijk nog bij Sannen terechtmet vragen.Kortom: Sannen biedt zekerheid en een kwalitatief goed begeleiding bijde aankoop van een huis.Overige dienstenNaast de begeleiding bij de aankoop van een huis is Sannen ookspecialist wanneer het gaat om het taxeren van woningen enbedrijfspanden (op het gebied van vrije markt, huurwaarde, WOZ-waarde,herbouwwaarde, jaarrekeningen ondernemingen, successierecht, inkomsten-,en overdrachtbelasting, verzekeringen, plan-, en onteigeningsschade),verkoopbemiddeling van panden en huur-, en verhuurbemiddeling vanonroerend goed. Verder kan men bij Sannen terecht voor beheer engespecialiseerde en effectieve adviezen op het gebied van onroerendgoed, verzekeringen, financieringen, hypotheken en projectadvisering. Kortom: Sannen, vanzelfsprekend!