Menu

Kies uw provincie

Beweeg de muis over de kaart

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Peters Vastgoed bv

Contactgegevens

AdresToon op kaartElterse Hof 16
6721 ZZ  Bennekom
Telefoon0318-419600
Fax0318-419700
Websitewww.petersvastgoed.nl
Woningaanbod
E-mailNeem contact op

Beoordeling

Er heeft nog niemand een behoordeling gegeven over deze makelaar

Tarieven

Tarief berekenen
Dienst
Geschatte waarde

Informatie

Aan- en verkoop onroerend goed/productierechten
Bij transacties met onroerend goed en productierechten gaat het vaak om zaken die een grote waarde vertegenwoordigen. Wij kunnen voor u het gehele traject van de aan- of verkoop verzorgen. Denk daarbij aan kadastrale recherche, bestemmingsplanonderzoek, beoordeling van onroerend goed, onderhandelingen over verpachtersaandeel, etc. Ook de uiteindelijke prijsonderhandelingen behoren uiteraard hiertoe.

Taxatie
Een vakkundige taxatie kan u de nodige helderheid verschaffen bij de waardering in het kader van aan- en verkoop van onroerend goed, bedrijfssplitsing of herstructurering, gewassen, materialen en machines, maar ook met betrekking tot fiscale waardering, financieringsonderbouwing of bedrijfsbeëindiging. Bij het opstellen van een professioneel taxatierapport werken wij samen met of in opdracht van accountants, banken, notarissen en de belastingdienst.

Huur en verhuur
Bij huur en/of verhuur van onroerend goed heeft men in het algemeen te maken met bijzonder specifieke kenmerken. Wij bemiddelen, zowel voor de lange als de korte termijn, bij bedrijfsruimten- en woningverhuur en bij grondbank- en erfpachtzaken.

Beheer
Het bezitten van onroerende zaken brengt naast toezicht houden onder andere met zich mee dat er administratieve handelingen en financiële afwikkelingen verricht moeten worden. Denk daarbij aan het beheer voor projectontwikkelaars, gemeenten en beleggers, publieke instellingen en particulieren.

Pachtzaken
De Pachtwet kent diverse vormen van pacht. Wij kunnen voor u op basis van de juiste informatie de passende pachtovereenkomsten opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de Grondkamer. Ook ontheffingsaanvragen en pachtbeëindigingen behoren hiertoe.

Onteigening
Wordt u geconfronteerd met een al dan niet gedwongen onteigening dan kunnen wij u terzijde staan met de waardering van uw huidige eigendom en de mogelijke herinvestering. Het gaat hierbij om zaken zoals nieuwbouwbegroting, teeltonderbreking met eventuele tijdelijke inkomstenderving, 'nieuw-voor-oud'- bepaling, investeringsschadevergoeding, en dergelijke.